Oppfordringer

  1. Ettersom påmeldingene nå etterhvert tikker inn, ser vi at ikke alle er oppmerksomme på at kombinasjonslag nå kan legges inn på nett. Fint om de som melder på bruker denne muligheten, slik at vi ikke får for mye manuelt etterarbeid. For instruksjoner, se her.
  2. Skriv gjerne litt om lagene! I påmeldingen er det mulighet for å skrive litt bakgrunnsinfo om hvert lag («Crew bio»). Dersom de som melder på tar seg tid til å skrive en setning eller to om lagene (tidligere meritter, planer for sesongen, hvordan oppladnigen har vært, fun facts m.m.) vil vi kunne gjøre kommenteringen på regattaen enda bedre.