Bruksanvisning RegattaCentral

Under Nordisk prøver vi ut et nytt påmeldingssystem, RegattaCentral. Vedlagt er en enkel bruksanvisning for de mest vanlige funksjonene. Last ned her (versjon 1.1): Bruksanvisning RC

For norske klubber: Roere som løste lisens i fjor er allerede lagt inn, selv om de ikke dukker opp under Roster. Man kan kun se roere man selv har lagt inn (av personvernhensyn). Prøv derfor å melde på først, og legger heller til roere fra påmeldingsvinduet. Dermed unngås duplikater i databasen.